paszporty

Sezon urlopowy jest w pełni. Ze względu na ciągle trwającą epidemię w tym roku wiele osób planuje urlop na ostatni moment. Ponieważ w wielu krajach sytuacja, przynajmniej na razie, wydaje się ustabilizowana, a restrykcje obowiązują w ograniczonym zakresie, rodziny coraz chętniej decydują się na wakacje za granicą. Jednak tu pojawia się konieczność wyrobienia dziecku dowodu osobistego lub paszportu. Warto zatem wiedzieć kiedy wystarczy dowód, a kiedy potrzebny będzie paszport. Przedstawimy również walory obydwu rozwiązań.

Kiedy wystarczy Ci dowód osobisty dla dziecka i jak go wyrobić?

Warto na samym początku podkreślić, że dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo osoby się nim legitymującym i nie ma to nic wspólnego z pełnoletnością. Dlatego dowód można wyrobić również dziecku, a wybierając się za granicę i podróżując w ramach strefy Schengen nawet trzeba. Wystarczy złożyć [b]wniosek[/b] w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (tam, gdzie znajduje się wydział dowodów osobistych). Można również [b]wniosek[/b] złożyć przez Internet, uprzednio pobierając go ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Aby złożyć go online trzeba założyć profil zaufany ePUAP bądź dysponować podpisem elektronicznym. Potem pozostaje już tylko oczekiwanie do 30 dni na odbiór. Tutaj przypominamy jeszcze, co należy dołączyć do wniosku. Będzie potrzebny numer dowodu bądź paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, a także zdjęcie ukazujące twarz z przodu. Szczegółowe wymogi dotyczące zdjęcia można znaleźć na stronie rządowej. Warto podkreślić, że wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne, co jest niewątpliwie dużym atutem. Dowód ma 5 lat ważności w przypadku dziecka do 5 roku życia i 10 lat, gdy wyrabia się dokument dla starszego dziecka.

Paszport dla dziecka – jak wyrobić i kiedy będzie niezbędny?

Jeśli wybierasz się z dziećmi za granicę, ale poza strefę Schengen, to musisz wyrobić dla każdego paszport. Ten dokument nie jest bezpłatny jak dowód i opłata za dziecko do 13 roku życia wynosi 30 zł, natomiast za to, które ma 14 lat i więcej – 70 zł. Jeżeli jest się posiadaczem Karty Dużej Rodziny koszty maleją o 50% na każde dziecko. [b]Wniosek[/b] o wydanie paszportu należy pobrać w punkcie paszportowym i w tym miejscu również go złożyć. W przypadku wyrabiania tego dokumentu, przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice lub opiekunowie prawni, a także dziecko. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeden z rodziców nie żyje bądź też ma odebrane prawa rodzicielskie. Rodzic może załatwić razem z dzieckiem paszport także wtedy, gdy prawa rodzicielskie drugiego rodzica są ograniczone w zakresie decydowania o miejscu przebywania dziecka. W każdym przypadku należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający stan faktyczny. Zatem może to być akt zgonu jednego z rodziców, orzeczenie sądu w sprawie ograniczenia praw rodzicielskich lub ich pozbawienia. Jeśli jeden z rodziców nie może stawić się w punkcie paszportowym, a żadna z wyżej wymienionych przesłanek nie występuje, to pozostaje pisemna zgoda na wydanie paszportu, opatrzona podpisem i potwierdzona notarialnie bądź przez konsula lub urzędnika punktu paszportowego. Do wniosku dołącza się zdjęcie wykonane według wymogów biura paszportowego. Paszport dla dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia ważny jest przez 5 lat. W przypadku wyrabiania dokumentu starszemu dziecku jest on ważny przez 10 lat.

Jeśli wybierasz się za granicę do krajów takich jak Austria, Niemcy, Chorwacja czy Hiszpania, to wystarczy Ci tylko dowód. Gdy wyjeżdżacie do Turcji, na Ukrainę czy do Rosji, to konieczny będzie paszport. Warto również sprawdzić czy niezbędne będzie wyrobienie wizy turystycznej. Wszystkie formalności trzeba załatwić znacznie wcześniej, gdyż na dokumenty czeka się do 30 dni.